Moro, Hejsan!

Tervetuloa sivuilleni!
 
Olen -93 syntynyt suomenruotsalainen kauppatieteilijä Espoosta, jolla on juuret Porvoossa. (Porvoo on se pieni herttainen ranta-aittakaupunki lähellä Helsinkiä, joka on tunnettu mm. Runebergintortuista.)
 
Toimin tällä hetkellä Content Producerina Isobar Finlandilla, jossa työnkuvaan kuuluu sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin tehtävät. Isobar on osa kansainvälistä Dentsu Aegis Network -konsernia. Ennen Isobaria työskentelin valtakunnallisen opiskelijajärjestön pääsihteerinä ja ennen järjestökentälle siirtymistä kiinteistöalalla Senaatti-kiinteistöillä. Hallinto- ja assistenttitehtävät, markkinointi, HR ja viestintä sekä organisaatioiden kehittäminen ja eri oikeudenalat ovat läpileikanneet työhistoriaani.
 
Minua on luonnehdittu asiakaspalveluhenkiseksi, määrätietoiseksi ja aikaansaavaksi monitaituriksi, joka hoitaa tunnollisesti kontolleen ottamansa asi at. Lisäksi laaja substanssiosaaminen sekä ennakkoluuloton lokeroimaton asenne kuvaavat minua hyvin – asialliset hommat hoidetaan (sori Ellun Kanat lainauksesta) ja lisähaasteet ovat vain plussaa!
 
Joukkuepelaajana työskentelen mielelläni tiimissä, mutta myös yksin. Olen erityisesti saanut kiitosta organisointikyvystäni sekä hyvästä paineensietokyvystä ja tilannetajusta. Yritän aina kehittää itseäni sekä etsimään tietoa proaktiivisesti tarjotakseni parasta mahdollista työpanosta työnantajilleni. Arvostan työpaikalla hyvää tsemppaavaa ja yhteisöllistä ilmapiiriä, jossa työhön suhtaudutaan intohimolla.
 
Vapaa-aikani käytän perheen ja ystävien kanssa sekä kuntosaliharjoittelun merkeissä. Pidän myös matkustamisesta ja itseni haastamisesta, juoksen viikoittain mm. cooper-testin. Mentoroin lisäksi entisen lukioni nuoria yrittäjyydessä sekä seuraan aktiivisesti talouselämää.
 
Triviatietona: metallivärit vetoavat ja lempikamppale on Justin Bieberin ”Sorry”.
 

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja
Porvoonseudun asuntosäätiö – Borgånejdens bostadsstiftelse

Olen erityisesti vastuussa hankintaprosesseista, sidosryhmä- ja lehdistösuhteista (sis. tiedotteet) sekä juridisista kysymyksistä. Olen mm. laatinut vastineet pienhankintojen oikaisuvaatimuksiin, tarjouspyyntöjä, neuvotellut ja muokannut sopimustekstejä sekä laatinut toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Olin moottorina muutokselle, jossa asuntosäätiö sai oman yritysidentiteetin kotisivuineen sekä viestintästrategian palvellakseen paremmin asukkaitaan sekä kantaakseen yhteiskuntavastuunsa. Osallistuin myös vahvasti sisältösuunnitteluun valitun mainostoimiston kanssa

Edustajiston jäsen
Itä-Uudenmaan Osuuspankki

Hallituksen varajäsen
Oy Porvoo International College Ab

Sivistyslautakunnan jäsen
Porvoon kaupunki

Valtuuston ja nuorisovaliokunnan jäsen
Svenska Finlands folkting

 

Työkokemus

08/2016- Content Producer
Isobar Finland Oy, Helsinki

Sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin tehtävät.

 

05/2015-08/2016 Pääsihteeri (förbundssekreterare)
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Helsinki

Valtakunnallisen opiskelijajärjestön tulosvastuullisena pääsihteerinä vastasin järjestön hallinnosta kokonaisvaltaisesti. Järjestöllä ei ole toimitusjohtajaa vaan pääsihteeri. Vastasin mm. avustushakemusten (myös laajojen valtionavustusten) sekä selvitysten laatimisesta rahoittajille sekä viranomaisraportoinnista ja toimintaa ohjaavien asiakirjojen päivittämisestä (yhdistyksen säännöt, taloussääntö. henkilösuojaseloste, hallintosääntö jne). Lisäksi kaikki tukitoiminnot sisältäen henkilöstöhallinnon, juoksevan taloushallinnon ja budjetoinnin, jäsenten asiakaspalvelun kolmella kielellä, järjestön markkinoinnin sosiaalisessa mediassa, kotisivujen päivittämisen (sis. tiedotteet) sekä erinäisten sidosryhmäjulkaisujen koordinoinnin ja mainosmyynnin. Manageerasin lisäksi ostopalveluita, neuvottelin järjestön sopimukset, toimin yhdyshenkilönä mm. kirjanpitoon ja lakitoimistoon sekä toimin toimistopäällikkönä ja it-järjestelmien pääkäyttäjänä. Lisäksi puheenjohtajan sekä talousvaliokunnan sihteerin tehtävät, johon kuului ajoittain tapahtuma- ja matkajärjestelyjä.

Olin mukana uudistamassa mm. taloushallinnon prosessit siirtyen sähköiseen osto-ja myyntireskontraan, yhdistyksen toimintaa ohjaavat asiakirjat, jäsenrekisterin ja kotisivut palveluprosesseineen sekä toimistopalvelut. Järjestön sopimuskumppanit käytiin läpi valiten sopivimmat liiketoimintaa tukemaan.

Yksi tärkeä osa työstä oli henkilöstöhallinto, johon kuului mm. opiskelijasuhteiden hoitaminen, yhdyshenkilönä toimiminen palkkahallintoon sekä työterveyshuoltoon, työsopimusasiat, työehtojen paikallinen sopiminen, toiminnanjohtajan esimiehen tehtävät sekä rekrytointi. Rekrytointi oli meillä aika aktiivista erinäisten freelance-pohjalta toteutettavien sidosryhmäjulkaisujen, sekä tietysti jäsenrekrytoinnin myötä. Suurimmat saavutukset olivat organisaatiomuutoksen suunnittelu ja läpivieminen, uuden työsopimusmallin käyttöönotto, etätyöskentelyn mahdollistaminen kaikille työntekijöille sekä toiminnan tehostaminen uudistettujen prosessien ansiosta.

 

2008-2014 Kiinteistöharjoittelija / HR-assistentti / Assistentti
Senaatti-kiinteistöt, Helsinki/Turku

Ennen järjestökentälle siirtymistä kerrytin kahden vuoden työkokemuksen kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatiosta Senaatti-kiinteistöiltä. Senaatissa olen tehnyt erilaisia HR- ja hallintotehtäviä. HR-assistenttina työtehtäviin kuului mm. rekrytoinneissa sekä tulokkaiden perehdyttämisessä avustaminen. Olin myös mukana kehittämässä sähköistä rekrytointijärjestelmää ja työnantajabrändäystä, suunnittelin sisäisiä koulutustilaisuuksia, kirjoitin sisäisiä linjauksia, päivitin henkilöstöasioiden tietopankkia ja kokosin tulokkaille oman oppaan. Toimin lisäksi HR-yksikön ja henkilöstöjohtajan assistenttina sekä avustin muutosjohtamisessa pääkonttorin toimitilaprojekteissa, myöhemmin myös jalkauttaen saman muutoksen aluekonttoriin.

Kiinteistöharjoittelijana osallistuin operatiiviseen ydinliiketoimintaan asiakasrajapinnassa avustaen mm. alueen kiinteistöassistentteja asiakaspalvelussa, sopimushallinnassa, ostoreskontrassa (jakaen mm. kustannuksia kiinteistöjen ja asiakkaiden kesken) sekä vuokrasopimusten laadinnassa. Vastasin lisäksi muutosjohtamisesta toimitilamuutosten yhteydessä sekä hoidin perintä- ja riitatilanteita, tein selvityksiä tytäryhtiöistä (hallinnosta) sekä osallistuin koko konsernin alueellisen markkinoinnin kehittämiseen sekä kehitin uusia sähköisiä työkaluja sopimuskumppaneille raportointimenetelmiä yhtenäistämään. Toimin lisäksi aluepäällikön sekä aluejohtajan assistenttina.

Olen ollut Senaatilla yhteensä kaksi vuotta avustavissa tehtävissä kesätyöt mukaan laskettuna. Yllä luetel tuna kaksi viimeisintä tehtävää. Olen kaikissa työsuhteissani avustanut lisäksi esimiehiäni juoksevissa asioissa vastaten mm. taloushallinnosta, kokous-, matka- ja tapahtumajärjestelyistä (henkilöstöpäivistä kansainvälisiin seminaareihin), ajanhallinnasta sekä tiedonhausta, raportoinnista ja viestinnästä. Olen yrittäjähenkinen sekä aktiivinen viestijä, ja tuotan mielelläni erilaisia viestintä- ja esitysmateriaaleja.

 

2013- Mainostoimistoyrittäjä
Tmi Kivapåkomand

Pyöritän pientä mainostoimistoa sivutoimena. Kipinä yrityksen perustamiseen lähti lukiosta kun osallistuin Nuoris Yrittäjyys ry:n ”Vuosi Yrittäjänä” -opinto-ohjelmaan. Yritys on erikoistunut WordPress–pohjaisten kotisivujen tuotantoon ja ylläpitoon sekä viestintäkonsultointiin.

 

 

Diginatiivi

Olen aiemmin mm. hoitanut työnantajabrändäystä, suunnitellut sidosryhmätilaisuuksia, tuottanut erinäistä sisältöä eri kanaviin kuten sosiaaliseen mediaan, päivittänyt ja suunnitellut kotisivuja ja intranetiä, laatinut ko. palveluiden palveluprosesseja sekä ollut mukana rakentamassa yritysidentiteettejä ja markkinointistrategioita perustuksista.  Olen toiminut usein linkkinä työnantajani ja mainostoimiston välillä koordinoiden prosessia ja osallistuen vahvasti sisältösuunnitteluun.

Minulla on myös sivutoimena oma mainostoimisto, jonka kautta olen tehnyt kausiluonteisesti WordPress-kotisivuja sekä viestintäkonsultointia mm. kansanedustajille ja eri yhdistyksille. Olen myös vastannut puolueen paikallisosaston kunnallisvaalikampanjan markkinointipuolesta ja puolue onnistui juuri uudenaikaisen markkinoinnin takia säilyttämään asemansa kyseisessä kaupungissa.

Minulla on vahvat tietotekniikkataidot, jotka kattavat perusohjelmistojen (Office) lisäksi mm. ohjelmoinnin (PHP, HTML) ja kuvankäsittelyn perusteet (Photoshop), asiakirjanhallintajärjestelmiä, analytiikkatyökalun (Google Analytics), HR-ohjelmia (osaamisenhallinta, rekrytointi), matkahallintajärjestelmiä (M2), kiinteistöjen ylläpitotyökaluja (Granlund Manager, KoKi), verkkojulkaisualustoja (MS SharePoint, Joomla, WordPress), mediaseurantaohjelman (Cision), uutiskirjetyökalun (MailChimp), laskujenkäsittely- ja hankintaohjelmistoja (Basware, Visma) sekä sosiaalisen median hallintaohjelmia (Facebook Business Manager, Sprout ja Sprinklr).  Diginatiivina käytön sosiaalista mediaa aktiivisesti tuntien eri kanavien erityispiirteet (Facebook, Periscope, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram). 

 

Ammatilliset verkostot

2015- jäsen
Future Board ry (ent. Hallitusjuniorit)

Nuorten liike-elämässä toimivien hallitusjäsenten  kasvatusverkosto joka jakaa hallitustoiminnan osaamista, hiljaista tietoa ja kontakteja. 

 

Palkinnot

Paras toisen asteen NY-yritys Itä-Uudellamaalla, 2011
Mainostoimistomme Lumeo UF valittiin Itä-Uudenmaan NY-aluemessuilla 26.1.2011 alueen parhaaksi toisen asteen yritykseksi.
 
Valtakunnallisesti parhaimmat toisen asteen kotisivut, 2011
Mainostoimistomme Lumeo UF:n kotisivut valittiin valtakunnallisesti parhaimmiksi toisen asteen kilpailusarjassa.
 

Vahvuudet avainsanoina

asiakaspalvelu, assistentin tehtävät, budjetointi, hallitustyöskentely, henkilöstöhallinto, hyvä hallintotapa, julkiset hankinnat, julkishallinto, kiinteistö- ja vuokrausliiketoiminta, kokous-, matka- ja tapahtumajärjestelyt, koulutuksen järjestäminen, lehdistö- ja sidosryhmäsuhteet, markkinointi, muutosjohtaminen ja muutosten jalkauttaminen, neuvottelu, palvelumuotoilu, projektikoordinointi, sijoittaminen, sosiaalinen media, työoikeus, ulkoistaminen ja virtaviivaistaminen, viestintä, yhtiöoikeus
 

Koulutus

Kauppatieteiden kandidaatti (BSc. Econ) (08/2012-)
Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Turku
 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoni Åbo Akademissa on paria tenttiä vaille valmis. Pääaineeni oli kansainvälinen markkinointi ja sivuaineena luin johtamista. Olen lisäksi täydentänyt tutkintoani henkilöstöhallinnon, työ-ja yhtiöoikeuden sekä palvelumuotoilun kursseilla. Kanditutkielmani hyväksyttiin viime keväänä, jonka jälkeen siirryin täysipäiväisesti työelämään mahtavan työtarjouksen myötä. Loppuopinnot eivät
vaikuta työntekooni ja maisteriopinnot eivät ole ajankohtaisia.
 
Kirjoitin kandidaattitutkielmani ammattiliittojen jäsenhankinnasta markkinointinäkökulmasta sivuten myös yksityisten työttömyyskassojen tuloa markkinoille. Tein yhteistyötä mm. Suomen Ekonomien, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ja Yleinen työttömyyskassa YTK:n kanssa sillä koin mielekkääksi kirjoittaa työelämälähtöisen tutkielman, jota hyödynnetään. Kandityö antoi hyvän kokonaiskuvan työmarkkinapolitiikasta sekä ammattiyhdistystoiminnasta Suomessa. Kanditutkielma ei ole julkinen eikä se sen vuoksi ole saatavilla esim. Thesus-portaalista. Työ arvioitiin arvosanalla hyvä (3).
 
 
Avoin yliopisto (02-05/2016)
Aalto-yliopisto, Espoo
 
Liike-saksan perusopinnot.
 
 

Ylioppilastutkinto (08/2009-06/2012)
Borgå Gymnasium, Porvoo

Erikoistuin yhteiskuntaoppiin ja psykologiaan. Sain lisäksi Helsingin Sanomain Säätiön stipendin.

 

Kampanjat

Edustin Åbo Akademi:ta sekä Länsi-Suomea Suomen Ekonomien valtakunnallisessa ”Etsimme kylteriä… löysimme” -mainoskampanjassa, jossa nostettiin esille omalla alallaan menestyneitä ekonomiopiskelijoita ja heidän uratarinoitaan (kyltereitä). Kampanja näkyi mm. ainejärjestöjen jäsenlehdissä. Olen lisäksi ollut mukana ”Etsimme ekonomia, löysimme sinut” -mainoskampanjassa, joka näkyi mm. kampanjavideon muodossa Nordic Business Forumilla, bannerina Oikotien työnhakuportaalissa sekä printtimainontana Talouselämässä jne. Materiaalia käytetään lisäksi liiton viestinnässä eri muodoissa.

Edustin myös Suomen Ekonomeja jäsenliittona sekä Akava-opiskelijoita Akavan valtakunnallisessa ”Akava-asia” kampanjassa, joka näkyi mm. mainosnäytöillä Helsingin ydinkeskustassa sekä kauppakeskuksissa keskeisillä paikkakunnilla ympäri Suomea. Akavan kampanjan tarkoituksena on herättää keskustelua työelämästä, koulutuksen tärkeydestä ja Suomen tulevaisuudesta.

 

Kielitaito

Ruotsi: äidinkieli

Suomi: erinomainen

Englanti: hyvä

Saksa: alkeet

 

Juristin pelisilmää

Mikäli en olisi mennyt kauppakorkeakouluun olisin ehdottomasti halunnut lukea itselleni oikeustieteellisen tutkinnon. Mielenkiinto juridisiin kysymyksiin on toki näkynyt kauppatieteiden opinnoissani – halusin täydentää tutkintoani työ- ja yhtiöoikeuden kursseilla sillä ne ovat olleet relevantteja juuri oman työurani kannalta.

Olen työ- ja luottamustehtävissä vastannut myös juridista kysymyksistä saaden kokemusta eri oikeudenaloilta. Olen kirjoittanut ja valmistellut hankintailmoituksia, kanteluita sekä vastineita niihin, selvityksiä sekä selvityspyyntöjä, rekisteriselosteita, tarjouspyyntöjä, työsopimuksia, yhteistyösopimuksia, yhdistyksen ja säätiön sääntöjä sekä muita toimintaa ohjaavia (toimivaltaa määrittäviä) asiakirjoja, vuosikokousasiakirjoja sekä yksityisoikeudellisia sopimuksia. Olen lisäksi saanut seurata läheltä mm. kahden osuuskunnan yritysfuusiota.

Juridinen osaaminen avainsanoina: julkiset hankinnat, työoikeus, yhtiöoikeus, osuuskunnat, säätiöt, yhdistykset, kiinteistöt ja rakennuttaminen, tietosuoja-asiat.

 

 

 

 

Yhteys

tim.karike@porvoonasuntosaatio.fi